Fullscreen
Loading...
 

Richtlijnen per basiselement


Het Zwem-ABC is opgebouwd rond 8 basiselementen, te weten 'te water gaan', 'onder water', 'draaien', 'drijven', 'watertrappen', 'voortbewegen', 'ademhalen' en 'survival'.
Voor ieder basiselement zijn één of meer eindtermen geformuleerd voor de examenprogramma's's van zowel Zwemdiploma A, B als C (m.u.v. ademhalen). Met behulp van de geformuleerde eindtermen zijn opdrachten samengesteld die onderdeel uitmaken van het examenprogramma.

Het belang van ieder basiselement wordt in de BREZ 2.0 uitgebreid toegelicht. De verschillende onderdelen die bij dat basiselement horen worden geïntroduceerd en de doelen worden beschreven. Daarna worden de verschillende eindtermen van de Zwemdiploma's A, B en C beschreven, met daarbij de normering en essentie(s) per eindterm. Tevens is er aandacht voor het bewegingsverloop, in veel gevallen omlijst door plaatjes, foto's en/of video's.