Fullscreen
Loading...
 

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ


Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is het kennisinstituut voor de zwembranche in Nederland. Het is op 9 juni 2005 ontstaan uit een fusie tussen de stichting Nationale Raad Zwemdiploma's en het Nationaal Platform Zwembaden. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ wordt bestuurd door de volgende organisaties:

  • VSG(external link) (Vereniging Sport en Gemeenten)
  • RECRON(external link) (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland)
  • KNZB(external link) (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond).


Vereniging Sport en Gemeenten en RECRON vertegenwoordigen 95% van alle zwembaden in Nederland. Vrijwel alle zwembaden die door de overheid worden geƫxploiteerd zijn verenigd in de Vereniging Sport en Gemeenten. RECRON behartigt onder andere de belangen van privaat geƫxploiteerde baden, waaronder ook zwembaden bij kampeerbedrijven en bungalowparken. De KNZB behartigt de belangen van de zwemsport.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ heeft als doel het zwemonderwijs te bevorderen door het uitgeven van de Nationale Zwemdiploma's. De organisatie beoogt dit doel te realiseren door de volgende activiteiten:

  • het toezien op de naleving van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem-ABC (BREZ 2.0 voor licentiehouders) en het zo nodig doen van voorstellen voor de BREZ te wijzigen;
  • het periodiek houden van toezicht op het diplomazwemmen voor de Nationale Zwemdiploma's;
  • het verstrekken van de zwemdiploma's tegen een door het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vast te stellen prijs;
  • het verstrekken van informatie aan de betrokkenen bij het zwemonderwijs en het diplomazwemmen;
  • het beslissen over geschillen betreffende het diplomazwemmen;
  • het bevorderen van een goede gang van zaken bij het diplomazwemmen, conform de richtlijnen van de BREZ 2.0 voor licentiehouders;
  • alle onderwerpen die hiermee verband houden in de ruimste zin van het woord.